Доставчик: Виа Про Инженеринг ЕООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Виа Про Инженеринг ЕООД

2023-07-27   „Проектиране и авторски надзор за реконструкция на обекти на територията на Община Стара Загора“, по обособени позиции (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Община Стара Загора включва 52 населени места. От тях 1 град - гр. Стара Загора и 51 села. Предмет на настоящaтa поръчка е проектиране на реконструкция на общинската пътна мрежа и улици на територията на гр. Стара Загора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виа Про Инженеринг ЕООД ДВН проект ЕООД Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД
2023-04-07   Избор на изпълнител за „Актуализиране на технически проект и изграждане на обект: Кръгово кръстовище на път I-7... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка Избор на изпълнител за „Актуализиране на технически проект и изграждане на обект: Кръгово кръстовище на път I-7 „Силистра-Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител за актуализиране на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Кръгово кръстовище на път I-7 „Силистра-Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200 и да се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД Виа Про Инженеринг ЕООД ДОРОСТОЛ Ей Джей Консулт ЕООД
2023-03-02   „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” (Община Девин)
1. Предмет на обществената поръчка - изработване на технически проекти за приоритетни обекти на община Девин.Обществената поръчка е разделена на тридесет обособени позиции Цели, предмет и обхват на поръчката Долните условия са приложими за всяка от обособените позиции. Общите цели поставени пред обществената поръчка като цяло и за всяка от обособените позиции са: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло; добро отводняване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ВНПМ - ДЕВИН” ДЗЗД Архонт ЕООД Виа Про Инженеринг ЕООД ЕЙЧЕС АРХИТЕКТИ ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ФРИБУЛ ООД
2022-12-07   "Изготвяне на идеен инвестиционен проект - Велосипедна алея по ул. "Благой Гебрев", кв. Изток до ул. "Евгени... (Община Перник)
Изготвяне на идеен инвестиционен проект - Велосипедна алея по ул. "Благой Гебрев", кв. Изток до ул. "Евгени Ачанов", кв. Църква, през ул. "Ленински проспект", ул. "Владайско въстание", ул. "П. Пенчев" и бул. "Димитър Благоев", гр. Перник.Целта на идейният проект е да се намери решение за велосипедно трасе от кв. „Изток“ до кв. „Църква“. За реализация на горецитирания обект е необходимо изготвяне на проект в съответствие с действащата нормативна уредба и при отчитане на актуалната регулация.Преди и по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виа Про Инженеринг ЕООД
2022-09-21   Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обекти по 5 обособени позиции (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО)
Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обекти по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Път I-5 "Русе-Бяла-Полски Тръмбеш-Велико Търново-о.п. Дебелец-Дряново-Габрово-Шипка-Казанлък- о.п. Стара Загора" от км 115+300 до км 126+270", с обща дължина 10,97 км; Обособена позиция № 2: Път I-5 от км 155+195 до км 170+000, с обща дължина 14,805 км; Обособена позиция № 3: Път III-4041 от км 0+000 до км 31+631, с обща дължина 31,631 км. Обособена позиция № 4: Път III-5524 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виа Про Инженеринг ЕООД Ей Джей Консулт ЕООД Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ИНФРАКОНСТРУКТ ООД Трафик Холдинг ЕООД ЪРБАН ГРУП ЕООД
2022-03-25   „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ...п.к. Обручище-(Раднево-Гълъбово),участък от км 0+000 до км 15+700“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изработване на технически проект и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед изработването на цялостен и законосъобразен технически проект, който да послужи за качественото строителство на пътния участък, в съответствие с нормативните изисквания и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ЛЕНД КО АД Виа Про Инженеринг ЕООД Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД Раднево Ленд
2020-03-19   Инженеринг на обекти, свързани с външни водопроводи, по обособени позиции, както следва... Прод. в поле II.1.4) („Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД)
Прод. от поле II.1.1).... както следва: — обособена позиция № 1 „Реконструкция на участък от деривация Китка—Варна—площадка „Дъскотна“, — обособена позиция № 2 „Реконструкция на участък от деривация Китка—Варна—площадка „Падина—Житница“, — обособена позиция № 3 „Реконструкция на участък от деривация Китка—Варна—площадка „Игнатиево“, — обособена позиция № 4 „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня—Варна — II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“ Описание на работите за всяка обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД Автомагистрали-Черно море АД Виа Про Инженеринг ЕООД ДЗЗД Водопроводи Варна ДЗЗД Реконструкция ВиК - Варна ДЗЗД РЕКОНСТРУКЦИЯ ВиК Варна Доми 97 ЕООД ЕТ Станка Василева Надин- Желязков ЕООД Надин-Желязков ЕООД Пътстрой -Варна ЕООД Пътстрой- Варна ЕООД Северни води ООД Спедстрой ЕООД СПЕДСТРОЙ ООД
Свързани търсения 🔍