2023-08-15   „Осигуряване на SAP лицензи, както и поддръжка тип Enterprise Support на осигурените постоянни лицензи за нуждите на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване и активиране на SAP абонаментни облачни лицензи и SAP постоянните лицензи с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип „Enterprise Support“ на осигурените постоянни лицензи за нуждите на Министерство на финансите (МФ), съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-07-19   " ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ТЕРМО-ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА... (Топлофикация София ЕАД)
Цел на обществената поръчка е да се надгради съществуващата компютърна симулационна среда за провеждане на термо-хидравлични пресмятания и анализи за стационарни режими на работата на топлоснабдителната система и да се развие съществуващия симулационен модел. По този начин ще се създаде автоматизирана платформа за термо-хидравлично моделиране, мониторинг и управление, в частност на топлопреносната мрежа и като цяло на топлоснабдителната система на град София. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-07-17   „Доставка на настолни компютри, монитори, цветни копирни устр-ва и широкоформ. скенер за изп-ние на проект: „Техн.... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
„Доставка на настолни компютри, монитори, цветни копирни устройства и широкоформатен скенер за изпълнение на проект: „Техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР в общ. Ст. Загора“ по обособени позиции“ В рамките на настоящ. пор-ка следва да бъде извършено: Изпълн-лят следва да достави на Възлож-ля нови (неупотребявани) компютърни конфигурации, копирни устр-ва и широкоформ. скенер за нуждите на Общ. Ст. Загора в зависимост от обособената позиция (ОП № 1 Доставка на настолни компютри и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД Стемо ЕООД
2023-07-11   ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Габрово)
Предмет на наст. поръчка е доставка на офис оборудване и техника по об. позиции: ОП 1 - Доставка на компютърни конфигурации и МФУ за нуждите на ЗСУ- Габрово; ОП 2 - Доставка на компютърно и ИТ оборудване по проект BG16RFOP001-8.006-0011-C01 „Подкрепа за Община Габрово за ефективно и ефикасно изпълнение на проекти по ПРР 2021 – 2027. Видът, колич. и мин. техн. изисквания за съотв. об. позиция са посочени в приложение 1.1 и 1.2 за съотв. об. позиция. В обхвата на об. позиции се включва изпълнение на сле. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-28   „Доставка на сървърна система за нуждите на Община Варна“ (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на сървърно оборудване и лицензи за нуждите на община Варна, подробно описано в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-20   Доставка на компютърен хардуер за дейта център на „Мини Марица-изток“ ЕАД (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка и монтаж на сървърно оборудване за новоизграждащият се дейта център по киберсигурност на „Мини Марица-изток“ ЕАД.​​​​​​​ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-14   „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект „Укрепване на общинския капацитет в Монтана“ (Община Монтана)
Бюра - 5 броя с 4 метални крака размери мин. 100/60/74 см; Работен стол - 5 броя с колела, с дамаска, с подлакътници, Товароносимост минимум 120 кг.; Шкаф - 4 броя с 2 врати и 2 рафта, размери мин. 80/35/113; Метален шкаф - 1 брой Материал: стомана с минимум 0.7 мм дебелина. Включва ключ и брава. Вместимост на брой класьори 75 мм. Минимум 48 бр.; Минимум 4 рафта. Размер между ВхШхД – 1860х850х400мм. и 1996х915х458 мм.; Лаптоп (Преносим компютър) - 5 броя; Мултифункционално устройство - 1 брой; Уред за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ММ АГРО БГ ЕООД Офис Експрес Сървис АД Стемо ЕООД
2023-06-02   „Доставка на сторидж (масив за съхранение на данни) за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ)” (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на сторидж (масив за съхранение на данни) за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ)”. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Доставка на масив за съхранение на данни; Физическа инсталация и окабеляване; Инсталация, конфигурация и внедряване на масива за съхранение на данни към средата на Възложителя; Обновяване на фърмуеър до последната налична версия; Гаранционна поддръжка на масива за период от 36 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-02   Предоставяне на управляеми печатни услуги за дейността на ТП на НОИ - София град (Териториално поделение на Националния осигурителен институт - София град)
Предоставяне на управляеми печатни услуги, свързани с цифров печат и фотопечат, чрез предлагане на хардуерно-софтуерно решение за управление, наблюдение, анализи и отчетност на печатащата среда в териториалното поделение за период на обслужване 36 /тридесет и шест/ месеца. Предлаганото решение следва да обхваща общо 103 устройства, от които наличните при Възложителя 15 броя многофунционални устройства с марка Lexmark MX711de и предоставени от Изпълнителя нови печатащи и сканиращи устройства, както … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-05-31   „Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на Община Стара Загора“ (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
В рамките на настоящата поръчка Изпълнителят трябва да достави на Община Стара Загора (Възложителя) нови (неупотребявани) компютърни конфигурации (настолни компютри - 100 бр. и монитори - 100 бр.) с технически и др. характиристики подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-05-19   „Разширена извънгаранционна сервизна поддръжка на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за... (Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“)
Реализацията на настоящата обществена поръчка цели обезпечаване работата на съществуващите технически средства, системи и услуги на Възложителя и гарантиране и защита на неговите интереси, както и на националните такива, доколкото локациите, обект на дейностите по предмета на поръчката са обекти, част от критичната инфраструктура на Р. България. Посоченото ще бъде обезпечено чрез осигуряване на: 1. По обособена позиция № 1: Комплексно обслужване, включително експертна и системна помощ, извънгаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Консорциум Систел“ ДЗЗД Стемо ЕООД
2023-04-27   Разширение,хостване и поддържане на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатните станции в „Топлофикация... (Топлофикация София ЕАД)
Разширение, хостване и поддържане на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатните станции в „Топлофикация София" ЕАД - ТР „София" и ТР „София-Изток" за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-04-21   “Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и... (УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС)
“Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Сървърни системи и оборудване; Обособена позиция № 3 Роботизирани системи; Обособена позиция № 4 Автономна станция за мониторинг на въздуха“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Стемо ЕООД
2023-04-07   „Извънгаранционна поддръжка на Информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната... (Министерство на земеделието)
„Извънгаранционна поддръжка на Информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на МЗХГ“ Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-03-28   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "РИМ - ГАБРОВО - ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“ (Община Габрово)
Обществената поръчка е с предмет „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "РИМ - ГАБРОВО - ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“ по обособени позиции: ОП 1 „Експозиционно оборудване“ ОП 2 „Оборудване на работни места в зала за работа с деца и доставка на посетителски столове“ ОП 3 „Оборудване на реставрационно ателие“ Договорът за обществена поръчка влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срокът за изпълнение на доставката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-02-28   „Доставка на хардуерни и софтуерни ресурси за изграждане на мрежова инфраструктура за нуждите на РЗИ към... (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
Предметът на обществената поръчка включва: 1. доставка на хардуерни и софтуерни ресурси за изграждане на мрежова инфраструктура за нуждите на РЗИ към Министерство на здравеопазването (МЗ), (наричано по-нататък за краткост „оборудването“), подробно описани по вид, количество и технически характеристики в Техническата спецификация на Възложителя и Приложение № 1.1. към нея. 2. гаранционно обслужване на доставеното по т. 1. оборудване, в съответствие с предписанията на производителя, изискванията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-02-28   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система и... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчката е доставка, монтаж/инсталиране и въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване и софтуер за компютърна, информационна и комуникационна системи, включващи: компютърна техника, видео, мрежово и комуникационно оборудване, доставка на софтуерни продукти и лицензи за работа, удължаване на хардуерна и софтуерна поддръжка на налично оборудване за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, подробно описани в Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-02-24   Доставки по обособени позиции на компютри и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули /преносими компютри, сървъри и мрежово оборудване, мултифункционални устройства, скенер за книги и др./ по обособени позиции, чиито характеристики и количества са подробно посочени в техническата спецификация, изготвена като отделни документи за всяка от обособените позиции. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2023-02-15   Доставка на оборудване за учебна зала №1123 в Учебен корпус 1 на Технически университет – Габрово“ по две обособени позиции: (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Обхватът на дейностите по всяка обособена позиция включва доставка и гаранционно обслужване на оборудване, подробно описано в Техническите спецификации. Доставката по Обособена позиция 1 „Доставка на Компютърна техника“ включва: 1.1. Компютърна конфигурация - Тип К1 /Компютър/ - 6 броя 1.2. Компютърна конфигурация - Тип К2 /Компютър/ - 1 брой 1.3. Монитор - Тип М1 /Монитор/ - 7 броя Доставката по Обособена позиция 2: „Доставка на Интерактивна мултимедийна система“ включва: 2.1. Интерактивна мултимедийна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кейсием ЕООД Стемо ЕООД
2023-02-02   "Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект № BGCULTURE-1.001-0016 ...." (в II.1.4) (Община Пловдив)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г., по две обособени позиции: ОП № 1 "Доставка и монтаж на специализирани витрини"; Оп № 2 "Доставка на техника" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-31   “Доставка на оборудване“ по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана“ (Община Монтана)
Община Монтана е бенефициент по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Настоящата обществена пръчка има за цел да обезпечи планираната доставка на оборудване, необходимо за целите на проектните дейности. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-24   Пълна абонаментна извънгаранционна поддръжка на мултифункционални устройства Xerox VersaLink B405V (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Пълна абонаментна извънгаранционна поддръжка на мултифункционални устройства Xerox VersaLink B405V, като: Услугите по абонаментна извънгаранционна поддръжка включват: Извършване на задължителна профилактика на мултифункционалните устройства на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране и отстраняване на повреда/и на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-23   Модернизация чрез надграждане на съществуващата в НКЖИ SAP ERP система и миграция към SAP S/4HANA и BW/4HANA с... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Изпълнението на обществената поръчка включва модернизация чрез надграждане на съществуващата в НКЖИ SAP ERP система и миграция към SAP S/4HANA и BW/4HANA с включени обучения на персонала и гаранционна поддръжка за 3 години, с включени 6 етапа на изпълнение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-18   Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA,... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип Enterprise Support на осигурените лицензи за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, съгласно параметрите, подробно описани в Техническата спецификация. Срокът за доставка на лицензите е до 27.03.2023 г. Предоставяне на поддръжка тип Enterprise Support на софтуерните лицензи продължаваща до 23:59:59 часа на 31.12.2026 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-04   Подновяване на лицензи и активна поддръжка на многофункционална информационна система за планиране на ресурсите и... (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на поръчката е лицензионна поддръжка на SAP Enterprise и SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications и активна поддръжка на всички SAP системи част от внедрената многофункционална информационна система за планиране на ресурсите и управление на процесите в ДП РВД (ERP), съгласно параметрите, посочени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-12-21   „Доставка на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.056-0012-2014BG05M2OP001 (Община Монтана)
„Доставка на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.056-0012-2014BG05M2OP001 „Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на техническо оборудване; Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Над дизайн ЕООД Стемо ЕООД
2022-12-21   Доставка на специализирано и IT оборудване по пет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на специализирано и IT оборудване по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на сървъри“; Обособена позиция 2: „Доставка на външна система за съхраняване на данни (сторидж)“; Обособена позиция 3: „Доставка на мрежово оборудване“; Обособена позиция 4: „Доставка на стационарни компютърни системи“; Обособена позиция 5: „Доставка на преносими компютри“. Минималните изисквания към оборудването – предмет на доставка по всяка една … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Стемо ЕООД
2022-12-16   Доставка на техническо оборудване и на обзавеждане по Проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция... (Община Видин)
Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на техническо оборудване и на обзавеждане по Проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” по две обособени позиции Предметът на настоящата обществена поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 – „Доставка на техническо оборудване по Проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” и Обособена позиция №2 - „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Стемо ЕООД
2022-12-15   Доставка на преносими компютри за нуждите на Технически университет-Габрово по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Обхватът на дейностите по обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване: Преносим компютър - 10 броя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-11-24   Предоставяне на техника под наем за печат, копиране и сканиране за нуждите на Министерство на земеделието (МЗм) (Министерство на земеделието)
В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности: осигуряване на пълно сервизно обслужване на предоставената от изпълнителя техника за печат, копиране и сканиране, в това число наблюдение, контрол на достъпа, добавяне и разместване на устройства, обучение на потребителите за ползване на услугите, доставка на консумативи и рециклиране на консумативи, одит на печатащата среда с оглед проследяване на нейното ефективно използване от възложителя и други дейности, съгласно изискванията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-11-11   “Закупуване на ИКТ оборудване за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание за нуждите на... (Технически университет - Варна)
Настоящата поръчка предвижда да се достави чрез закупуване ново, неупотребявано ИКТ оборудване за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание за нуждите Технически университет - Варна съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация, както и инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и гаранционна поддръжка на същото. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-11-10   Доставка на мрежово оборудване за осигуряване нуждите на НВУ "Васил Левски" по програма "Еразъм+" (Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски")
Предметът на ОП включва доставка на мрежово оборудване за осигуряване нуждите на НВУ "Васил Левски" по програма "Еразъм+". Мрежовото оборудване включва следните елементи: Управляем 24 портов мрежов комутатор със захранване по Ethernet (PoE) – 2 (два) броя; Точка за безжичен достъп 2.4/5 GHz – 14 (четиринадесет) броя; Комуникационен шкаф U12 – 2 (два) броя; Маршрутизатор (рутер) – 2 (два) броя; Разклонител 6 х 220 V за монтиране в комуникационен шкаф – 2 (два) броя; Пач панел 24 портов, cat. 5e – 1 (един) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-11-09   "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“,... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на ОП: 1. Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, център УНИТе /сграда 83510.664.514.34. 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранц. срок, с 8 ОП: ОП №1: „Доставка на компютърна система“; ОП №2: „Доставка на работна станция“; ОП №3: „Доставка на преносима работна станция“; ОП №4: „Доставка на преносим компютър-лаптоп“; ОП №5: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2022-11-04   Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община Русе, по проект "Опазване и популяризиране на... (Община Русе)
Обществената поръчка включва доставка на компютри и скенери за целите на проекта, като е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Компютърна техника" Обособена позиция №2: "Скенери" Техниката е необходима за създаване на център за дигитализация на културното наследство в изпълнение на проект "Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне" по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Стемо ЕООД
2022-11-02   Доставка и внедряване на софтуерен лиценз за отключване на допълнителни функции на печатна машина XEROX PRESS... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включва доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на софтуерен лиценз за отключване на допълнителни функции на печатна машина XEROX PRESS VERSANT 280 за нуждите на Технически университет – Габрово. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-09-28   „Доставка и гаранционна поддръжка на таблети с GPS модул“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и гаранционна поддръжка на 10 (десет) броя таблети с GPS модул за извършване на проверките на място по всички схеми и мерки при Държавен фонд „Земеделие”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-09-27   Закупуване на сървърна техника за нуждите на изграждащата се Единна информационна система на Комисията за финансов надзор (Комисия за финансов надзор)
С настоящата обществена поръчка възложителят цели да закупи сървърна техника за нуждите на изграждащата се Единна информационна система на Комисията за финансов надзор. В предмета на обществената поръчка се включва доставка, монтаж, конфигуриране – свързване и софтуерна актуализация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка за минимум 60 месеца на до 7 (седем) броя сървърни конфигурации, подробно описани в Техническа спецификация. Прогнозната стойност на поръчката е и максимално допустима и не може … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-08-25   Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника по обособени позиции: Обособена позиция №1- Оригинални тонер консумативи за офис техника Hewlett Packard и Samsung; Обособена позиция №2- Оригинални тонер консумативи за офис техника XEROX; Обособена позиция №3- Оригинални тонер консумативи за офис техника Brother; Обособена позиция №4- Оригинални тонер консумативи за офис техника Canon и Kyocera; Обособена позиция №5- Оригинални тонер консумативи за офис техника Lexmark; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД Роел-98 ООД Стемо ЕООД
2022-08-23   Доставка на оборудване за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ към Технически... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Обхватът на дейностите по всяка обособена позиция включва доставка и гаранционно обслужване на оборудване, подробно описано в Техническите спецификации. Доставката по Обособена позиция 1 включва: 1. Компютърни конфигурации - Тип К1 /Компютър/ - 1 брой 2. Преносим компютър – Тип Н1 /Преносим компютър/ - 2 броя 3. Преносим компютър – Тип Н2 /Преносим компютър/ - 4 броя 4. Преносим компютър – Тип Н3 /Преносим компютър/ - 2 броя 5. Преносим компютър – Тип Н4 /Преносим компютър/ - 1 брой 6. Преносим компютър … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-08-12   „Извънгаранционна поддръжка на високопроизводителна ИТ инфраструктура” (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-08-12   „Доставка на UPS по спецификация“ (Държавна агенция "Национална сигурност")
„Доставка на UPS по спецификация“ по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „UPS – Tower“; - Обособена позиция № 2 „UPS 15000 VA“; - Обособена позиция № 3 „UPS 1000 VA“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСИСТ СЕРВИЗ АД ССАРМ ЕООД Стемо ЕООД
2022-08-09   Доставка на софтуер за създаване и администриране на виртуални машини по проект BG05M2OP001-2.016-0003 (Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски")
Обществената поръчка е с предмет Доставка на софтуер за създаване и администриране на виртуални машини по проект BG05M2OP001-2.016-0003. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката: Предметът на обществената поръчка включва доставка на софтуер за създаване и администриране на виртуални машини. Софтуерът създава и управлява виртуални информационно-комуникационни машини. Предоставя възможност за стартиране на множество операционни системи като виртуални машини (VM) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-07-29   „Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA,... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип Enterprise Support на осигурените лицензи за нуждите на Администрацията на Министерския съвет (АМС), съгласно параметрите, посочени в Техническата спецификация. Срокът за доставка на лицензите е до 12.10.2022 г. Доставката на лицензите се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен негов … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-07-26   Доставка на компютърна и периферна техника за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни... (Община Русе)
П1: Сървърно оборудване 1.1 Сървър – 2 бр. 1.2 Токонепрекъсваем източник – 1 бр. 1.3 Сървърен Шкаф – 1 бр. 1.4 Дисков масив – 1 бр. П 2: Система за съхр. на данни 2.1 Мрежов сторидж – 1 бр. П 3: Принтери и мултифункц. устройства 3.1 Докум. скенер – 4 бр. 3.2 Лазерен принтер – 10 бр. 3.3 Лазерно мултифункц. монохромно устройство - А4 – вид 1 – 50 бр. 3.4 Лазерно мултифункц. монохромно устройство - А4 – вид 2 – 12 бр. 3.5 Лазерно мултифункц. цветно устройство - А4 – вид 1 – 3 бр. 3.6 Цветно лазерно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Стемо ЕООД
2022-07-22   „Осигуряване на антивирусен продукт за нуждите на БНР“ (Българско национално радио)
Участниците трябва да могат да осигурят антивирусен продукт за нуждите на БНР. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора. Системата трябва да предлага възможност за защита на електронната поща, да предлага система за блокиранe на разгръщането и активирането на зловреден софтуер на минимум 1000 потребителстки устройства, както и защита на минимум 1000 работни станции и минимум 30 сървъри от зловреен софтуер. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-07-14   „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА В МРРБ, -... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на настоящата обществена поръчка е извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка и доставка на резервни части за компютърна и офис техника в МРРБ, регионалните отдели в страната в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-07-14   Закупуване на мобилни пост-терминали за издаване на разрешителни за извоз на дървесина от националните паркове... (Министерство на околната среда и водите)
В изпълнение на обособена позиция №1 от поръчката изпълнителят следва да осъществи доставка и гаранционна поддръжка на 44 броя мобилни нефискални принтери, чиито минимални технически характеристики са посочени в Техническата спецификация за ОП1 – Приложение № 1.1 към документацията на обществената поръчка. В изпълнение на обособена позиция №2 от поръчката изпълнителят следва да осъществи: доставка и гаранционна поддръжка на 44 комплекта таблети и външни батерии, чиито минимални технически характеристики … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАТЕКС ООД Стемо ЕООД
2022-07-01   Доставка на ИКТ оборудване за нуждите на проект BG05M2OP001-2.016-0028-С01 „Модернизация на висшите училища:... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Обхватът на дейностите по всяка обособена позиция включва доставка и гаранционно обслужване на оборудване, подробно описано в Техническите спецификации. Доставката по Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна конфигурация“ включва: 1. Компютърнa конфигурация - 1 брой 2. Монитор - 1 брой Доставката по Обособена позиция №2: „Доставка на преносими компютри – 2 бр.», включва: 1. Преносим компютър -2 броя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД Стемо ЕООД
2022-06-23   „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивни... (ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
ОП №1: „Настолни, преносими компютри и интерактивни дисплеи” по проект „Обособяване на зала за ГИС обучения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - настолен компютър 5бр,лаптоп 1бр, инт. дисплей -1бр., ОП №2: Доставка на настолни компютри за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - 46 настолни компютри всичко в едно; ОП №3: Доставка на мултифункционални лазерни устройства за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - 20 броя МФУ ОП №4: „Доставка на настолни и преносими компютри за нуждите на 8 проекта“ - 10 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД Стемо ЕООД
2022-06-14   Следгаранционна поддръжка на софтуер за резервиране на данни (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Следгаранционна поддръжка на софтуер за резервиране на данни Veeam Availability Suite Enterprise Plus - 28 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
Свързани търсения 🔍