2023-11-14   Deadline 2023-12-15   ТТ002321 Доставка и администриране на ваучери (Софийска вода АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка и администриране на ваучери. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция с предмет "Доставка и администриране на ваучери за храна" и Втора обособена позиция с предмет "Доставка и администриране на ваучери за социални придобивки". Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за... (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници. Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Първа обособена позиция - „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка“ и Втора обособена позиция - „Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“. Конкретните стоки, предмет на Договора са … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“ (Софийска вода АД)
„Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“ (Софийска вода АД)
„Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „Доставка на течен хлор“ (Софийска вода АД)
Целите на поръчката са покупка на течен хлор. Течният хлор трябва да отговаря на стандарт БДС ЕN 937/2016, като съставът му е описан в проекто договора. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ - по обособени позиции“ (Софийска вода АД)
Цел на поръчката е доставка, чрез покупка, на реагенти за дезинфекция и неутрализация на питейна вода и е разделена на обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-09   Сервизно обслужване на самосвали Рено (Софийска вода АД)
Сервизно обслужване на самосвали Рено. На изпълнителя не са гарантирани количества на поръчваните стоки/услуги. Възложителят ще поръчва доставки и услуги, предмет на договора, съгласно текущите необходимости от тях. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-02   Доставка на реагенти (флокуланти -полиелектролити) - по обособени позиции (Софийска вода АД)
Целите на поръчката са доставки на реагенти (флокуланти-полиелектролити), които се използва при процесите на сгъстяване и обезводняване на утайки, получени при пречистването на отпадна и на питейна вода. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   Доставка на бътерфлай кранове с пневматично задвижване (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на бътерфлай кранове с пневматично задвижване. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценова таблица в Раздел Б: Цени и Данни. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   TT002237 Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили (Софийска вода АД)
TT002237 Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Сервизно обслужване на автомобили Пежо, Ситроен, Форд /Рейнджър и Транзит 14+1/, Киа и Тойота Айго Обособена позиция 2 – Сервизно обслужване на автомобили Рено, Дачия, Шевролет и Тойота /Ланд Круизер, Авенсис и Рав 4/. Обособена позиция 3 – Сервизно обслужване на автомобили Форд Транзит Куриер и Форд Турнео Куриер. Участниците могат да … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-22   Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини (Софийска вода АД)
Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовите таблици. Възложителят ще поръчва доставки и услуги, предмет на договора, съгласно текущите необходимости от тях. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-10   ТТ002267 Осигуряване на пълна сервизна поддръжка на когенерационна инсталация в СПСОВ Кубратово (Софийска вода АД)
Предметът на договора е осигуряване на пълна сервизна поддръжка на когенерационна инсталация с контейнери, производство на GE Jenbacher, газова линия и прилежащи електросъоръжения за извършване на ремонти с гаранция за 90 % готовност за работа на годишна база при 800 кW мощност на всеки един ко-генератор за обект СПСОВ Кубратово. При условията на този Договор Изпълнителят, следва да осъществява Поддръжка и Ремонт относно следните компоненти на Обекта: Двигател с вътрешно горене; Електрогенератор; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФИЛТЪР ООД
2023-08-10   Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на... (Софийска вода АД)
Предмет на поръчъката е доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и покриване на техните небаланси. Обектът на „Софийска вода“ АД на високо напрежение е „Пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово” (СПСОВ). Обектите на „Софийска вода“ АД на ниско и средно напрежение са описани в Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 към РАЗДЕЛ А: … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-10   „Доставка на реагенти, референтни материали, среди и консумативи за химични и биологични анализи“ (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на реагенти, референтни материали, среди и консумативи за химични и биологични анализи, в съответствие с изискванията посочени в договора. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-09   ТТ002270 Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси (Софийска вода АД)
ТТ002270 „Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси” Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на филтърни платна за филтър преси Roediger SSP22.4.1/№52486.192 до 195/1994, филтърни сита за барабанни сгъстители Roediger за филтър преса Roediger SSP22.4.1/№52486.192 до 195/1994, филтърни сита за барабанни сгъстители Roefilt-80/№53907.115 до 117/1994, филтърна лента за лентова филтър преса Mass BP-2500 и филтърна лента за … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-08   ТТ002240 Одитиране и заверка на финансови отчети (Софийска вода АД)
Одитиране, изразяване на одиторско мнение и заверка на финансови отчети. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   "Доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 A“ (Софийска вода АД)
Цел на поръчката е доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и Nova 60, в съответствие с изискванията, пособени в договора. Доставките, предмет на договора, са посочени в Раздел А, Техническо задание - предмет на договора и в ценовите таблици в Раздел Б: Цени и данни. Срокът на действие на договора е 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мерк България ЕАД
2023-07-10   Изпълнение на инвестиционен проект: „Участък от нов довеждащ водопровод за резервоар „Кокаляне“, от захранващия... (Софийска вода АД)
Предметът е изпълнение на инвестиц. проект - участък от нов довеждащ водопровод за резервоар Кокаляне, от захранващия водопровод за в.з.Беликата, при ПИ04234.6963.384, землище на с.Бистрица, до връзка със съществуващия водопровод за резервоар Кокаляне, при ПИ37914.6801.84, землище на с. Кокаляне, СО, район Панчарево Участък: Преминаване през р.Бистрица и склоновете към нея (т.205-т.249 от трасето). Обхватът на СМР включва, но не се ограничава до: Подготвителни работи – Обособяване на строителна площадка, … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-05   ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили (Софийска вода АД)
ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/. Обособена позиция 2 – Доставка и поддръжка на нов лек автомобил Обособена позиция 3 – Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ със задвижване 4х4. Обособена Позиция 4 – Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ със задвижване … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-05   „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ... (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби. Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Първа обособена позиция - „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм“ и Втора обособена позиция - „Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-07-03   ТТ002251 Ремонт и доставка на консумативи за каналопочистващи машини (Софийска вода АД)
ТТ002251 Ремонт и доставка на консумативи за каналопочистващи машини Преглед на обществените поръчки »
2023-06-09   Доставка на тротоарни спирателни кранове (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на тротоарни спирателни кранове, в съответствие с изискванията посочени в договора. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценови таблици в Раздел Б: Цени и данни. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-09   Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по... (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата процедура е сключването на рамково споразумение за планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община. Изпълнителят се задължава да осигури необходимия персонал, транспорт, съоръжения и оборудване с цел качествено изпълнение и в срок на възложени от Възложителя работи съобразно разпоредбите на настоящото рамково споразумение и последващите конкретни … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-22   ТТ002164 „Доставка на бътерфлай кранове, обратни клапи тип „Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване“ (Софийска вода АД)
Доставка на бътерфлай кранове, обратни клапи тип „Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване. Конкретните стоки са описани в ценовите таблици от Раздел Б: Цени и данни. ​​​Доставчикът се задължава при извършване на всяка доставка да представя на Възложителя документите, съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Стоките се доставят и с инструкции за употреба на български език. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕН ЕМ ДЖИ ВОДНИ СИСТЕМИ
2023-05-05   „Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода“ (Софийска вода АД)
„Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Юроком 2000 ООД
2023-04-26   Електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни... (Софийска вода АД)
Предмет на договора е електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на “Софийска вода” АД, съгласно посочени в договора условия. Възложителят генерира електронни файлове съдържащи в структуриран вид информация за фактурите и/или писмата в зависимост от графика си за отчитане и фактуриране. Клиентите на Възложителя са в границите на концесионната област, графично изобразена на карта, приложена към … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-19   Застраховане по задължителна застраховка за риска „Трудова злополука“ и Застраховане по групова рискова застраховка... (Софийска вода АД)
Предметът на обществената поръчка е Застраховане по задължителна застраховка за риска „Трудова злополука“ и Застраховане по групова рискова застраховка „Живот – Злополука и заболяване“. разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. Обособена позиция 2: Застраховане по групова рискова застраховка „Живот“ (Злополука и заболяване). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД
2023-04-19   „Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка“ (Софийска вода АД)
„Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Калцит АД
2023-04-18   „Доставка на преносими устройства с автономно захранване, вграден логер и GSM комуникация за измерване на скорост,... (Софийска вода АД)
Предмет на договора е доставката на преносими устройства с автономно захранване, вграден логер и GSM комуникация за измерване на ниво, скорост и поток на отпадъчна вода и е разделен на две обособени позиции. Доставчикът еднократно извършва настройка и въвеждането в експлоатация на уредите на терен. ​​​​​​ Доставчикът осигуравя безплатно обучение за работа с оборудването и софтуера на минимум 2-ма служители на Възложителя, в условия, позволяващи симулиране на различни хидравлични условия. ​​​​​​​ Уредите, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кюбико ООД
2023-04-04   Доставка на скална маса за обект Военна рампа (Софийска вода АД)
Доставка на скална маса за обект Военна рампа Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дева Транс ООД
2023-03-16   Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти (Софийска вода АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти в съответствие с посочените в Раздел А: Техническо задание неразделна част от проекта на договора. Срокът на договора е 24 месеца. На доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите. Преглед на обществените поръчки »
2023-02-15   Доставка на течен хлор (Софийска вода АД)
Предмет на договора е покупката на течен хлор. Течният хлор трябва да отговаря на стандарт БДС ЕN 937/2016, като съставът му е описан в проекто договора. Преглед на обществените поръчки »
2023-02-14   Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise (Софийска вода АД)
Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise, в съответствие с изискванията посочени в договора. Дейностите, предмет на Договора са посочени в Техническа спецификация (Приложение 1) от документацията и Ценови таблици (Приложение 3). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 Енерджи Солюшънс ООД
2023-02-10   Поддръжка, профилактика и сервиз на система за диспечерски контрол и управление SCADA (Софийска вода АД)
Поддръжка, профилактика и сервиз на система за диспечерски контрол и управление SCADA. Услугите следва да се изпълняват съобразно изискванията, описани в обявлението, документацията за обществената поръчка и Приложение № 1-Техническа спецификация, част от проекто-договора към документацията за обшествената поръчка. Допълнителна информация - в Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД
2023-02-07   „Доставка на реагенти за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ Кубратово- по обособени позиции“ (Софийска вода АД)
Цел на поръчката е доставка на реагенти за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ. Реагентите служат за физико-химично отстраняване на фосфора от отпадъчните води в СПСОВ Кубратово. Дозирането на реагентите става в биобасейните, чрез изградена инсталация. Преглед на обществените поръчки »
2022-12-12   Доставка на лични предпазни средства (Софийска вода АД)
Предметът на поръчката е доставката на лични предпазни средства за главата, главата, слуха, очите и лицето, дихателните органи, горните крайници, долните крайници, торса, цялото тяло и доставка на самоспасители, като подробните изисквания и видове са посочени в документацията за обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка е разделен на следните 2 (две) обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Доставка на лични предпазни средства за многократна употреба“; 2. Втора обособена позиция: … Преглед на обществените поръчки »
2022-11-25   Застраховане на сухопътни превозни средства – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Автокаско“ (Софийска вода АД)
Предмет на договора е Застраховане на Сухопътни превозни средства - Автомобилна застраховка „Автокаско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Сухопътните превозни средства (СПС), собственост и/или ползвани от „Софийска Вода“ АД, чийто приблизителен брой е 416 СПС – „Представителен списък на СПС“. Посоченият брой е негарантиран. Възложителят си запазва правото да застрахова повече или по-малко от посочения брой СПС, както и други видове превозни средства, в зависимост от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-10-31   Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях (Софийска вода АД)
Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях. На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Юроком 2000 ООД
2022-10-28   Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи... (Софийска вода АД)
Целите на поръчката са извършване на аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини, в зависимост от обособената позиция, за която е сключен. Видът на доставките и услугите по предмета на договора са описани в ценовите таблици за всяка обособена позиция. Изпълнителят доставя и влага оригинални резервни части и консумативи и/или алтернативни резервни части, одобрени от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД
2022-10-13   Доставка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води, доставка и монтаж на магнитно индуктивни... (Софийска вода АД)
Предмет на поръчката са доставка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води, доставка и монтаж на магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води разделен на две обособени позиции. Първа обособена позиция: Доставка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води и Втора обособена позиция: Доставка и монтаж на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, утайки, FeCl3, Al2(SO4)3 и катийонен флокулант. Конкретните стоки са описани в Раздел А - Техническо … Преглед на обществените поръчки »
2022-10-05   TT002123 „Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили Рено и Дачия“ (Софийска вода АД)
TT002123 „Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили Рено и Дачия“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-10-04   ТТ002139 „Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на... (Софийска вода АД)
„Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на негорими течности и утайки”„Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на негорими течности и утайки” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-09-29   Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД (Софийска вода АД)
Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД. Възложителят ще поръчва стоки/услуги, предмет на договора, съобразно текущите нужди. На изпълнителя не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВА АВТОМАТИКА ООД
2022-09-27   „Доставка на въздушници“- по обособени позиции (Софийска вода АД)
Целите на поръчката са закупуване на въздушници. Предметът на договора е разделен на пет обособени позиции. Детайлна информация за обхват и размери на стоките, предмет на Договора, са посочени в Ценовите таблици. Корпусът на тялото на всяка Стока, трябва да е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или спуква, или да влияе негативно по друг … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДМ АРМАТУРЕН ЕООД Индустриал Партс ООД Прострийм груп ЕООД
2022-09-26   ТТ002153 “Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за... (Софийска вода АД)
ТТ002153 “Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аква-90 Инженеринг ООД Хах Ланге ЕООД
2022-09-15   Доставка на доп.СИМ карти и предост. на общ. електронни съобщителни у-ги чрез общ. мобилна наземна мрежа по стандарт... (Софийска вода АД)
Доставка на допълнителни СИМ карти и предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на SCADA системи и телеметрия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виваком България ЕАД
2022-09-14   Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода- по обособени поциции (Софийска вода АД)
Поръчката включва следните дейности: Доставката и монтажа, въвеждане в експлоатация, обучението и гаранционното обслужване на ултразвукови разходомери, в зависимост от обособената позиция. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора. Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на "Софийска вода" АД. Преглед на обществените поръчки »
2022-09-01   Доставка на резервни части и консумативи за помпи (Софийска вода АД)
Доставка на резервни части и консумативи за помпи. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на доставките. Възложителят ще поръчва стоките, предмет на договора, съгласно текущите необходимости за обезпечаване на безпроблемната работа на съответните съоръжения. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАСТАРТ ООД Вило България ЕООД ВИПОМ АД Евротех ЕООД ПРОСТРИЙМ ТЕХНИК ООД
2022-08-18   Осигуряване на пълна сервизна поддръжка на когенерационна инсталация в СПСОВ Кубратово (Софийска вода АД)
Предметът на договора е осигуряване на пълна сервизна поддръжка на когенерационна инсталация с контейнери, състояща се от три броя когенерационни двигателя(модула) JMS 320 GS-B.LC, производство на GE Jenbacher, газова линия и прилежащи електросъоръжения за извършване на ремонти до достигане на 70 000 р. ч. с гаранция за 90 % готовност за работа на годишна база при 800 кW мощност на всеки един ко-генератор за обект СПСОВ Кубратово. Преглед на обществените поръчки »
2022-08-18   Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили (Софийска вода АД)
Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ с термоизолиран товарен фургон и хладилен агрегат. Обособена позиция 2 – Доставка и поддръжка на нови товарни фургони /категория N1/. Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции. Участниците трябва да посочат за коя(кои) от обособените позиции се отнася(т). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД София Франс Ауто АД