Доставчик: Джей Би Електроникс ЕООД

13 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Джей Би Електроникс ЕООД

2023-04-11   „Доставка и гаранционна поддръжка на стационарни компютри“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предметът на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване на място на 170 броя персонални компютърни конфигурации със системен софтуер и 30 броя допълнителни монитори за нуждите на ДФ „Земеделие”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД
2023-03-13   „Подновяване хардуерна и софтуерна инфраструктура на МТС“ с две обособени позиции (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Обществената поръчка по обособена позиция № 1 е за доставка монтаж, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на дисков масив и системен софтуер и на оптични SAN комутатори и системен софтуер. Обществената поръчка по обособена позиция № 2 е за доставка и осигуряване на поддръжка на специализирани софтуерни продукти (лицензи) и услуги за постигане на съвременна инфраструктура от използваните в МТС множество Майкрософт базирани ИТ сървърни услуги. Доставката, предмет на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Сиенсис АД
2023-01-16   Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Поръчката е доставка чрез покупка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване, разделена в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на части, компоненти и сглобени единици за компютърно, офис, сървърно и мрежово оборудване“; Обособена позиция № 2: „Доставка на софтуерна и хардуерна осигуровка за мрежово оборудване“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД СМАРТКОМ - БЪЛГАРИЯ АД
2022-09-01   Доставка на компютри и хардуер за нуждите на ДАНС (Държавна агенция "Национална сигурност")
Обществена поръчка за доставка на компютри и хардуер за нуждите на ДАНС, разделена на 16 обособени позиции, както следва: - Об. поз. № 1 „Компютърни конфигурации за работни места“ - Об. поз. № 2 „Сървър“ - Об. поз. № 3 „Мрежови дисков масив“ - Об. поз. № 4 „Лаптопи и компютърни конфигурации“ - Об. поз. № 5 „Работна станция по спецификация тип 1“ - Об. поз. № 6 „Сървър по спецификация – тип 1“ - Об. поз. № 7 „Сървър по спецификация – тип 2“ - Об. поз. № 8 „Преносим компютър тип 11“ - Об. поз. № 9 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Индекс-България ООД Контракс АД Парафлоу комуникейшънс ООД Прайм Технолоджис ЕООД СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
2022-08-26   Доставка на резервни части и консумативи за компютри, хардуерно оборудване, комуникационно-информационна, специална... (Държавна агенция "Национална сигурност")
Обществена поръчка за доставка на резервни части и консумативи за компютри, хардуерно оборудване, комуникационно-информационна, специална и друга техника за нуждите на ДАНС, разделена на 7 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Дънни платки, процесори, памети и оптични мрежови карти за компютри”; - Обособена позиция № 2 „Твърди дискове Тип 1”; - Обособена позиция № 3 „Твърди дискове и сървърна памет по спецификация тип 2”; - Обособена позиция № 4 „Твърди дискове за вграждане тип 3 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Контракс АД
2022-07-26   Доставка на компютърна и периферна техника за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни... (Община Русе)
П1: Сървърно оборудване 1.1 Сървър – 2 бр. 1.2 Токонепрекъсваем източник – 1 бр. 1.3 Сървърен Шкаф – 1 бр. 1.4 Дисков масив – 1 бр. П 2: Система за съхр. на данни 2.1 Мрежов сторидж – 1 бр. П 3: Принтери и мултифункц. устройства 3.1 Докум. скенер – 4 бр. 3.2 Лазерен принтер – 10 бр. 3.3 Лазерно мултифункц. монохромно устройство - А4 – вид 1 – 50 бр. 3.4 Лазерно мултифункц. монохромно устройство - А4 – вид 2 – 12 бр. 3.5 Лазерно мултифункц. цветно устройство - А4 – вид 1 – 3 бр. 3.6 Цветно лазерно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Стемо ЕООД
2022-03-15   „Доставка на офис техника за нуждите на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ)“ с 6 (шест) обособени позиции (Национална служба за съвети в земеделието)
Предметът на ОП е доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка - гаранционна отговорност в рамките на 5 год. гаранционен срок на офис техника по об. п. №№ 1, 2, 3, 4 и 5 и доставка и инсталиране на антивирусен софтуер на 64 бр. преносими компютри (лиценз/и за софтуер за антивирусна защита) по об. п. № 6, за нуждите на 28 общ. центрове, на 6 регионални и 2 централни офиса на НССЗ с техн. характеристики и в количества съгл. Техн. спецификация Целта на ОП е обезпечаването с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД КАЛДЕРРА ЕООД Кантек ЕООД Лирекс БГ ООД Партньорите ЕООД ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД
2022-01-13   Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)
Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, финансиранa по проект „Обмяна на опит и обучения по прилагане на способа служител под прикритие по ЗСРС”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД
2021-10-15   Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и... (Национален институт по метеорология и хидрология)
Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Диджитек ООД
2018-10-12   „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката“ в... (Министерство на енергетиката)
„Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката“ в 5 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации“ — 20 бр., — обособена позиция № 2 „Доставка и гаранционно обслужване на преносими компютри“ — 8 бр., — обособена позиция № 3 „Доставка и гаранционно обслужване на 1 брой сървър“, — обособена позиция № 4 „Доставка и гаранционно обслужване на мултифункционални устройства“ — 15 броя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Индекс-България ООД Контракс АД Ф-Тех Компютри ООД
2018-10-08   Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на АСП (Агенция за социално подпомагане)
Предметът на поръчката обхваща доставката и гаранционната поддръжка на компютърна техника (включваща компютър, монитор и операционна система) — 310 броя. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в приложение – неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД
2018-10-03   Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на ГД „Гражданска... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
ОП 1: „Доставка на печатащи устройства“; ОП 2: „Доставка на преносими компютри клас „ултрабук“; ОП 3: „Доставка на лентово устройство за съхранение на данни; ОП 4 „Доставка на токозахранващи (UPS) устройства“. Предметът на обществената поръчка включва: доставка и гаранционна поддръжка на печатащи устройства, преносими компютри клас „ултрабук“, лентово устройство за съхранение на данни и на токозахранващи (UPS) устройства. Целта на поръчката по всяка от обособените позиции е чрез откриването на процедура … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Комсофт ООД
2018-08-27   Доставка на резервни части за работни станции за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции (Национален осигурителен институт)
Обществената поръчка по обособена позиция 1 включва в предмета си придобиване и доставка на резервни части за подмяна на дефектирали такива на работни станции Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF за нуждите на централно управление и териториалните поделения на възложителя. Обособена позиция 2 включва в предмета си придобиване и доставка на резервни части за подмяна на дефектирали такива на работни станции Acer Vertion X2631G за нуждите на централно управление и териториалните поделения на възложителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД
Свързани търсения 🔍