Доставчик: Матеос Груп ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Матеос Груп ЕООД

2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-06-23   Период.доставка на специф.травматолог.консум.,мед.изделия за остеосинтеза,ендопротезиране,артроскопия, коляно, рамо... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД СИКО - ФАРМА ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-29   Периодична доставка на медицински изделия за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране по обособени позиции за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Всички медицински изделия, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Електро Мед България ЕООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД