Доставчик: вес корект еоод

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът вес корект еоод

2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-03-06   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2023-03-01   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Референтен номер на поръчката: 17/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката: 17/2023. Поръчката включва 826 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-09-12   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Процедурата има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Неврохирургия”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Кардио Медикал ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-08-10   ”Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на клиника по неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 8 (осем) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод РСР ЕООД
2022-06-23   Период.доставка на специф.травматолог.консум.,мед.изделия за остеосинтеза,ендопротезиране,артроскопия, коляно, рамо... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД СИКО - ФАРМА ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-03-30   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД
2022-03-07   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Реф. номер на поръчката: 9/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за неврохирургия" c 746 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-25   Периодична доставка на медицински изделия за неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Всички продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД
2021-05-13   Периодична доставка на медицински изделия и инструменти за лапароскопска хирургия, травматология, гръдна и съдова... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и инструменти за лапароскопска хирургия, травматология, гръдна и съдова хирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на възложителя, на следните адреси: МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Ка-М Медикъл ЕООД
2021-05-11   Периодични доставки на медицински консумативи и изделия за нуждите на „УМБАЛ — Бургас“ АД“ — част 2 („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата по клинични пътеки на отделения при „УМБАЛ – Бургас“ АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фаркол АД
2021-04-29   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“... (Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част четвърта) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 2 часа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД вес корект еоод РСР ЕООД
2021-03-08   Доставка на ортопедични импланти за нуждите на „УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на ортопедични импланти за двугодишен период, подробно описани в техническата спецификация. Изпълнява се на периодични доставки по писмени заявки от възложителя. Количествата са ориентировъчни и зависят от нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД топ хоспитал сървис ад
2020-12-10   Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2021—2022 г („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД по номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителят нито за минимално, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булфарма“ ООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешанъл ООД Неуро ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2020-04-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-07-18   Периодична доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА, обособени в 59 (петдесет и девет) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Орто Сейв Ънлимитид” ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Имплант Г Имплант Г ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Неуро ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД Ортопедие - БГ ЕООД Пирго Меда ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Сико- Фарма ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ЮСС ООД
2019-02-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2018-12-21   Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Обектът на поръчката включва 12 обособени позиции, които съдържат в себе си 150 (сто и петдесет) номенклатурни единици, някои от които съдържат подноменклатурни единици, представляващи медицински изделия, хирургични консумативи, лабораторни реактиви. Всеки от участниците в процедурата може да оферира за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция. Участникът следва да оферира всички подноменклатурни единици, съдържащи се в номенклатурна единица. Не се допуска частично офериране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД Абел Димедикъл ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод Викинг Медикал България ООД Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елта 90 М ООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КлиниМаг ООД КЛОДИ - М.АТАНАСОВА ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сико Фарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2017-01-27   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски ЕАД)
Обектът на поръчката включва 1 обособена позиция с общо 139 броя номенклатурни единици, представляващи медицински изделия и консумативи за диагностичните и лечебните процеси в болницата. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатурни единици. Ако участникът подава предложение за някоя от номенклатурните единици, съдържащи отделни подномеклатурни единици, посочени в Приложение № 1, то той трябва да направи предложение за всички подномеклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД Айф Фарма ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД БК МЕДИКАЛ ЕООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Викинг Медикал България ООД Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД ЕЛПАК — ЛИЗИНГ ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НОВУС ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Хелт-2000 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2016-10-04   „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... („Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодични доставки на медицински изделия чрез заявка от страна на възложителя за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД, съгласно Спецификация на възложителя. Всеки участник може да представи само 1 предложение, включващо изпълнението на 1, няколко или всички позиции на медицинските изделия по приложената спецификация — задължително е условието за комплектност на предложението по позиции. Частични предложения по отделните позиции няма да бъдат разглеждани. Възложителят ще определи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Айф Фарма ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2016-08-19   Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и... („Многопрофилна болница за активно лечение — Русе“ АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия — остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и травматология“ НА „МБАЛ — Русе“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по обособени позиции в „Техническа спецификация” на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Айф Фарма ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Джи Ес Евро България ЕООД Електромед България ООД Ортосинтез — 1 ЕООД Сико фарма ООД Титаника 2008 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2016-08-15   Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД)
Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Д-р Теодоси Витанов ЕООД, находящ се на адрес: гр. Трявна, ул. Лясков дял № 1. Доставчикът следва да осигури на Възложителя доставка на договорените видове и количества стоки за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Драгнев и сие“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Акцент Медика ООД Асклепий Орто ООД Б. Браун Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Джи Ес Евро България ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Сико Фарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
Свързани търсения 🔍