Доставчик: ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА

2023-03-06   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2022-01-18   „Периодична доставка на кохлеарни имплантни системи и консумативи за УНГ за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските изделия, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка са необходими за лечението на пациентите на Отделение УНГ в МБАЛ-ШУМЕН АД и са подробно описани в Техническата спецификация, включваща 3 /три/ Обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Сентилион ООД Стамар 2013 ЕООД
2022-01-05   Периодична доставка на Кохлеарни имплантни системи и консумативи за УНГ за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на кохлеарни имплантни системи и консумативи за УНГ за нуждите на ВМА. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следния адрес: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА
2021-08-13   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” – ЧАСТ 3 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата по клинични пътеки на отделения при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Кардио Медикал ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД