2023-11-23   Deadline 2024-01-02   ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА ЛТУ (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с есо и поемане на разходите за небаланси за обекти на лесотехнически университет, и плащането на всички използвани от лесотехнически университет услуги: "достъп до електропреносната и/или електро-разпределителната мрежа, и/или затворената електро-разпределителна мрежа", "пренос на електрическа … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-14   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет, включващи 5 (пет) обособени позиции (Лесотехнически университет)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на хранителни продукти за студентски стол - ЛТУ - София“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на хляб и тестени изделия за УОГС Георги Аврамов-Юндола“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на хранителни продукти за УОГС Георги Аврамов-Юндола“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на хранителни продукти за УОГС Петрохан“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Доставка на компютърна техника за нуждите на ЛТУ по проект BG05M2OP001-2.016-0022 (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва: 1) доставка на настолен компютър + монитор /комплект/ - 16 броя, със следните параметри: КОМПЮТЪР: Процесор: минимум i5, 10 физически ядра/16 нишки, основна честота минимум 3,4 GHz, с възможност до поне 4,9 GHz в турбо режим на ядрото, минимум 20 MB кеш; Памет 16 GB DDR4 RAM памет с възможност за ъпгрейд; HDD – 1 TB SSD - 500 MB NVMe Видео карта – отделна, минимум 6GB GDDR6 Дъно – съвместимо с останалите параметри Клавиатура – с кирилизация Мишка Захранващ … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Доставка на материали и инструментариум за поддръжка на сградния фонд, за учебна и научно-изследователска дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на материали и инструментариум за поддръжка на сградния фонд, за учебна и научно-изследователска дейност на Лесотехнически университет. Материалите, предмет на поръчката са: 1. PVC муфи за аспирация бр. 10 2. PVC ъгли за аспирация бр. 15 3. Автоматичен обезвъздушител за парно 1/2 бр. 20 4. Автоматична пълначка за абонатна станция бр. 4 5. Алуминиеви глидери 350 мм. бр. 30 6. Коляно вертикално 52510/КLH/ 15-60 бр. 10 7. Коляно вертикално … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   Доставка на напитки за УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола (Лесотехнически университет)
В предметът на обществената поръчка се включва доставка на напитки за УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола, както подробно описание на видовете напитки и прогнозните количества се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-15   Доставка на апаратура за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет", включваща две обособени позиции (Лесотехнически университет)
Поръчката с предмет „Доставка на апаратура за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет” е разделена на две обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на оборудване по проект №НИС-Ф-1137“; ОП № 2 – „Доставка на лабораторна апаратура по проект №НИС-Ф-1137“. В предметът на поръчката се включва изпълнението на следните дейности: а. доставка на апаратурата/оборудването до мястото на доставка, посочено в договор за обществена поръчка, както и при отправено изрично искане от страна на Възложителя - … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-03   Организиране на събития по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва организиране на събития по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България и е разделен на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Организиране и провеждане на събитие „Кариерна борса“; Обособена позиция № 2 – Организиране и провеждане на презентационни събития „Кръгли маси“; Обособена позиция № 3 – Организиране и провеждане на събития „Студентски състезания“. Подробно описание за … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-28   „Извършване на основни и текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет“... (Лесотехнически университет)
Предметът на обществената поръчка е извършване на основни и текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет по две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет“; - Обособена позиция № 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на външно електрозахранване на „Клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории“ към Лесотехнически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕТАЙ-2003 ЕООД
2023-07-19   Доставка на нов професионален мобилен хоризонтален банциг за разкрояване на трупи за нуждите на УОГС Петрохан (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на нов професионален мобилен хоризонтален банциг за разкрояване на трупи за нуждите на УОГС Петрохан, съгласно техническа спецификация, съставляваща неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД
2023-06-14   Проектиране и разработка на софтуерни платформи - кариерен център със система за проследяване реализацията на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва проектиране и разработка на софтуерни платформи - кариерен център със система за проследяване реализацията на завършилите студенти и обща информационна мрежа на кариерните центрове по проект BG05M2ОP001-2.016-0022. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МС Комп ООД
2023-05-25   Доставка на напитки за УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола (Лесотехнически университет)
В предметът на обществената поръчка се включва доставка на напитки за УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола, както подробно описание на видовете напитки и прогнозните количества се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-25   Доставка на апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически... (Лесотехнически университет)
Поръчката с предмет „Доставка на апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет" е разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на оборудване по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на двунишкови прирастови (преслерови) свредели по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лабораторна апаратура по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на Wi-Fi цветна камера и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би енд Би Партнерс ООД БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Инфомед ЕООД
2023-04-20   „Доставка на компютърна техника, периферия и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на компютърна техника, периферия и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет, описани подробно по вид, технически характеристики и брой в техническа спецификация – специфични изисквания към доставяните техника, периферия и консумативи. В предмета на поръчката освен изпълнение на доставка на компютърна техника, периферия и консумативи се включва и осъществяване на гаранционна поддръжка и сервиз в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД
2023-04-12   „Доставка на нов мобилен хоризонтален банциг за разкрояване на трупи за нуждите на УОГС Петрохан “ (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на нов мобилен хоризонтален банциг за разкрояване на трупи за нуждите на УОГС Петрохан, съгласно техническа спецификация, съставляваща неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-01-31   „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет” (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на специализирано оборудване за извършване на микробиологични анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2022-12-21   „Доставка на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на медицински консумативи и материали за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на китове за научна и учебна дейност - 1“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на китове за научна и учебна дейност - 2“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на китове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2022-10-17   „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет“ (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на хранителни продукти за студентски стол - ЛТУ - София“ Обособена позиция № 2 - „Доставка на хляб и тестени изделия за УОГС Юндола“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на хранителни продукти за УОГС Юндола“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на безалкохолни напитки за УОГС Юндола“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛИНА-М ЕООД ЕТ ЖЕРИ - КИРИЛ ЖЕРЕВ НОВЕ ХОЛД ЕООД Симид агро ЕООД Сконто ЕООД
2022-10-07   „Доставка на нетна активна ел. енергия от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на... (Лесотехнически университет)
ПЪЛНИЯТ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА ВКЛЮЧВА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА ОБЕКТИ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-09-20   „Доставка на машини за нуждите на Лесотехнически университет“ (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка машини за нуждите на Лесотехнически университет, който е разделен на 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на УОГС Юндола“ Обособена позиция № 2: „Доставка за специализиран горски трактор за дърводобив/влекач/, втора употреба, за нуждите на УОГС Петрохан“. Подробно описание относно техническите характеристики, срок на гаранция, срок на доставка за съответните обособени позиции се съдържа в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Максич ЕООД Си Ем Ел България АД
2022-09-09   „Доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на ветеринарномедицинско оборудване за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на измервателна апаратура за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лабораторна апаратура за научна и учебна дейност“; Обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2022-09-08   „Доставка на материали и инструментариум за поддръжка на сградния фонд, за учебна и научно-изследователска дейност... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на материали и инструментариум за поддръжка на сградния фонд, за учебна и научно-изследователска дейност на ЛТУ. Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на материали за ЛТУ- гр.София“, Обособена позиция № 2: „Доставка на материали за УОГС „Юндола“, Обособена позиция № 3: „Доставка на материали за УОГС „Петрохан“ Подробно описание на прогнозни количества и видове строителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Велмарт ЕООД ЕТ НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА СТОИЧКОВА-НЕДИ
2022-09-05   „Доставка на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехнически университет и е разделен в пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на лабораторни реактиви и химикали за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на лабораторни материали, консумативи и стъклария за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на медицински консумативи и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2022-08-10   „Доставка на специализирани софтуерни пакети/лицензи, данни и оборудване за нуждите на ЛТУ свързани с изпълнението... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставката на специализирани софтуерни пакети/лицензи, данни и оборудване за нуждите на ЛТУ свързани с изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Поръчката с предмет „Доставка на специализирани софтуерни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МОС КОНСУЛТ ООД СПЕЙСКАД ООД
2022-07-26   „ПРОУЧВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (Лесотехнически университет)
Предмет на обществената поръчка е проучване и анализ на процеса на дигитална трансформация в отделните сектори на България, което включва 8 дейности, подробно описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Обединение "Зелена цифровизация 2022" ДЗЗД
2022-07-01   „Доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет. Поръчката с предмет „Доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет“ е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на ветеринарномедицинско оборудване за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2022-06-30   „Доставка на машини за нуждите на Лесотехнически университет“ (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка машини за нуждите на Лесотехнически университет. Предметът на поръчката е разделен на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на УОГС Юндола“; Обособена позиция № 2: „Доставка за специализиран горски трактор за дърводобив/влекач/, втора употреба, за нуждите на УОГС Петрохан“; Обособена позиция № 3: „Доставка за научна дейност на универсална изпитвателна машина за изпитване на дървесина и дървесни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабтех ЕООД
2022-06-14   ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРЕДВИДЕНА ЗА РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва оборудване и софтуер свързани с осигуряване на ИКТ инфраструктурата предвидена за разработка и внедряване на дигитално образователно съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, по обособени позиции съгласно съдържанието на техническата спецификация. Поръчката е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Софтуерна инфраструктура за реализиране на система за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-04-04   „Услуги свързани с: въвеждане в експлоатация и системна поддръжка на платформено решение на система за управление на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва въвеждане в експлоатация и системна поддръжка на платформено решение за управление на електронно учебно съдържание и споделено ползване на ресурси; проектиране и разработка на софтуерна платформа свързана с въвеждането в образователния процес на виртуална лаборатория с отдалечен WebGL достъп по проект BG05M2ОP001-2.016-0022. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Подробно описание на дейностите, включени в предмета на обособените позиции се съдържа в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИМАДЖИНАРИКА ЕООД
2022-04-04   „Доставка на специализирани софтуерни пакети/лицензи и специализирани данни за нуждите на ЛТУ свързани с... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставката на специализирани софтуерни пакети/лицензи и специализирани данни за нуждите на ЛТУ свързани с изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Поръчката е разделена на девет обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 360 Консулт ЕООД ЕСРИ-България ООД КОНДЕРА ПРАЙМ ЕООД
2022-02-28   „Доставка на апаратура и лабораторни материали за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет" (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура и лабораторни материали за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет, съгласно техническа спецификация, съставляваща неразделна част от настоящата документация. Доставките са предвидени по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ към Министерство на образованието и науката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Би енд Би Партнерс ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Фот ООД
2022-02-08   „Доставка на компютърна техника, периферия и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на компютърна техника, периферия и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет, описани подробно по вид, технически характеристики и брой в техническа спецификация – специфични изисквания към доставяните техника, периферия и консумативи. В предмета на поръчката освен изпълнение на доставка на компютърна техника, периферия и консумативи се включва и осъществяване на гаранционна поддръжка и сервиз в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД
2021-12-07   „Доставка,инсталиране,въвеждане в експлоатация,гаранционна поддръжка на научна апаратура и провеждане на обучение за... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката е доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка на научна апаратура и провеждане на обучение за работа с нея ” по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на апаратурата, количества и стойности са посочени в част IIра … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Никора2000 ЕООД
2021-12-02   „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, КОМП.ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА УЧ.СЪДЪРЖАНИЕ,... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на инфраструктура за реализиране на система за електронно обучение, компютърно оборудване за разработка на учебно съдържание, хардуерно оборудване /периферия/ за дигитализиране на данни и мултимедиино оборудване, периферия и принадлежности за дигитализиране и споделяне на данни по обособени позиции, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД СПЕЙСКАД ООД
2021-11-02   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет по шест обособени позиции (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет, по обособени позиции, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка е разделен на шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на хранителни продукти за студентски стол - ЛТУ - София“ Обособена позиция № 2 - „Доставка на хляб и тестени изделия за УОГС Юндола“ Обособена позиция № 3 - „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛИНА-М ЕООД ЕТ ЖЕРИ - КИРИЛ ЖЕРЕВ Мира фууд ЕООД Симид агро ЕООД Сконто ЕООД
2021-09-14   „Доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на ЛТУ, разделена на шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на медицинско оборудване за научна дейност – проект 1“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на медицинско оборудване за научна дейност – проект 2“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на измервателна апаратура за научна дейност“; Обособена позиция № 4 - "Доставка на лабораторна апаратура … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ИНФИНИТА ООД
2021-06-09   Доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на ЛТУ, разделена на: Обособена позиция № 1 — „Доставка на медицинско оборудване за научна дейност“; Обособена позиция № 2 — „Доставка на измервателна апаратура за научна дейност“; Обособена позиция № 3 — „Доставка на лабораторна апаратура за научна дейност“; Обособена позиция № 4 — "Портативна система за определяне на фотосинтезата чрез инфрачервен газов анализ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ САЙЪНТАКТ - БГ ООД
2021-01-25   Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на ЛТУ — гр. София (Лесотехнически университет)
Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на ЛТУ — гр. София в добро техническо състояние предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите със следните административни адреси: — сгради — ректорат, учебно-лабораторен корпус, учебни работилници, гаражи, оранжерии, прилежащи територии и други на адрес: София, бул. „Кл. Охридски“ № 10, — сгради учебен корпус „Д“ и приемна на адрес: София, Студентски град, ул. „Васко Абаджиев“ № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Радми 90“ ООД
2020-11-12   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет, разделени в 6 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти за студентски стол — ЛТУ — София“, — обособена позиция № 2 „Доставка на хляб и тестени изделия за УОГС Юндола“, — обособена позиция № 3 „Доставка на хранителни продукти за УОГС Юндола“, — обособена позиция № 4 „Доставка на безалкохолни напитки за УОГС Юндола“, — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елина-М“ ЕООД „Нове Инженеринг“ ЕООД „Симид Агро“ ЕООД „Сконто“ ЕООД
2020-09-01   „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2020-06-12   Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет — гр. София (Лесотехнически университет)
Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на Лесотехнически университет гр. София в добро техническо състояние, предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите със следните административни адреси: • Сгради - Ректорат, Учебно-лабораторен корпус, учебни работилници, гаражи, оранжерии, прилежащи територии и други на адрес: София, бул. „Кл.Охридски“ № 10 • Сгради Учебен корпус „Д“ и приемна на адрес: София, Студентски град, ул. … Преглед на обществените поръчки »
2020-03-20   „Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка на научна апаратура и провеждане на... (Лесотехнически университет)
Обхватът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка на научна апаратура и провеждане на обучение за работа с нея. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на 3 етапа, както следва: 1) Доставката на апаратурата франко сградата на Лесотехническия университет; 2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на избрания изпълнител и демонстриране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Инфолаб“ ООД РСР ЕООД
2019-11-04   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет съгласно техническа спецификация на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „КООП — Търговия и туризъм“ АД „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД „Сконто“ ЕООД „Хлебопроизводство и сладкарство Велинград“ ЕООД ЕТ „Жери — Кирил Жерев“
2019-10-03   Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Енерджи Маркет Глобал“ ДЗЗД Енерджи Маркет Глобал ДЗЗД
2019-08-30   „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лабимекс“ АД
2019-07-09   Доставка на нов комбиниран багер товарач за нуждите на Лесотехнически университет — УОГС „Юндола“ (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на 1 бр. нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Лесотехнически университет — УОГС „Юндола“ съгласно техническа спецификация на възложителя. Закупуването ще се извърши на лизинг. Преглед на обществените поръчки »
2019-07-01   Доставка, инсталация, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура и провеждане на обучение за работа с нея... (Лесотехнически университет)
Обхватът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка на научна апаратура и провеждане на обучение за работа с нея. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на 3 етапа, както следва: 1) Доставка на апаратурата франко сградата на Лесотехническия университет. 2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на избрания изпълнител и демонстриране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лабексперт“ ООД „Марвел“ ООД РСР ЕООД
2019-06-21   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет — София (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет — София. Доставките ще се извършват по заявка на възложителя. Подробно описание на хранителните продукти по вид, изисквания и ориентировъчни количества се съдържа в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нове Инженеринг“ ЕООД
2019-02-22   Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І — за образование, кв. 274,... (Лесотехнически университет)
„Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І — за образование, кв. 274, м. „Студентски град“, гр. София, за нуждите на Факултет „Ветеринарна медицина“ на Лесотехнически университет“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Изпълнение на първи етап от клиника за дребни животни и изместване на съществуващи топлопровод и подземен кабел 1 KV“; и 2. Обособена позиция № 2 „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бетонов комплектен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Би-Паур“ АД „Калистратов груп“ ООД
2018-10-17   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет (Лесотехнически университет)
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет. Поръчката е обособена в 9 (девет) обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Хляб и тестени изделия за ЛТУ — София“, — обособена позиция № 2 „Безалкохолни и алкохолни напитки за ЛТУ — София “, — обособена позиция № 3 „Хляб и тестени изделия за УОГС „Юндола“, — обособена позиция № 4 „Млечни, месни, яйца, риба, захарни и други продукти за УОГС „Юндола“, — обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Димитър Даракчиев“ ООД „Елина — М“ ЕООД „Сконто“ ЕООД Сконто ЕООД Хлебопроизводство и сладкарство — Велинград ЕООД
2018-04-18   Доставка на нов специализиран горски трактор за дърводобив за нуждите на Лесотехнически университет — УОГС Петрохан (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на нов специализиран горски трактор за дърводобив за нуждите на Лесотехнически университет — УОГС Петрохан. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ „Камен Йорданов — Ники 5“