Доставчик: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД

19 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ГЛОБАЛМЕД С ЕООД

2023-09-25   Доставка на двойни операционни лампи, необходими за дейността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Двойна операционна лампа - 2 броя Обособена позиция № 2 – Двойна операционна лампа с камера и рамо на монитор - 1 брой. Медицинската апаратура следва да се достави в опаковка с ненарушена цялост. Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова. Окомплектоването на медицинската апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната и работа. Предлаганата апаратура трябва да има … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2023-06-01   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за Клиниката по анестезиология и интензивно... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Анестезиологични апарати Обособена позиция № 2 – Респиратори Обособена позиция № 3 - Външни отоплители за кръв и кръвни продукти и инфузионни разтвори Обособена позиция № 4 - Затоплящи одеяла и системи за анестезия и интензивно лечение Обособена позиция № 5 – Бронхостопи Обособена позиция № 6 – Видеоларингоскопи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-04-05   Доставка на двойни операционни лампи – 2 бр., едната от които с камера и рамо на монитора (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Двойна операционна лампа Обособена позиция № 2 – Двойна операционна лампа с камера и рамо на монитор. Медицинската апаратура следва да се достави в опаковка с ненарушена цялост. Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова. Окомплектоването на медицинската апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната и работа. Предлаганата апаратура трябва да има нанесена СЕ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2023-03-16   Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура/оборудване за нуждите на Клиника по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в Техническите спецификации на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 12 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД РСР ЕООД ТЕХНОМЕДИКЪЛ ЕООД
2023-03-13   “Доставка на медицинска апаратура по обособени позиции“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е извършване на: “Доставка на медицинска апаратура по обособени позиции“ включва следните 4 /четири/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Интензивен респиратор"; Обособена позиция № 2 – „Дефибрилатор с пациентен монитор". Обособена позиция № 3 – "Портативен ехографски апарат" Обособена позиция № 4 – "Апарат за продължителна хемодиафилтраци" Поръчката включва доставка след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД
2023-02-08   Доставка на операционна маса за отделение по ортопедия и травматология при „МБАЛ - Хасково“ АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на операционна маса за отделение по ортопедия и травматология при „МБАЛ - Хасково“ АД“. Обем: 1 брой операционна маса. Подробно описание в Техническата спецификация на Възложителя. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на операционната маса до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената операционна маса; обучение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2023-02-01   Доставка на неонатални респиратори за Отделение по Неонатология, респиратори за възрастни и деца за ОАИЛ и... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на неонатални респиратори за Отделение по Неонатология, респиратори за възрастни и деца за ОАИЛ и операционна лампа за Отделение по Ортопедия и травматология при „МБАЛ–Хасково“ АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД КлиниМаг ЕООД
2022-10-07   Доставка на три броя операционни маси за нуждите на Акушеро – гинекологично отделение, Урологично отделение и... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на три броя операционни маси за нуждите на Акушеро – гинекологично отделение, Урологично отделение и Офталмологично отделение на "МБАЛ - Хасково" АД". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на операционни маси три броя до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното Медицинско оборудване; обучение на персонала на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2022-06-29   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диагонал ООД Диамед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Медикард ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Медисофтис ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД С & Т България ЕООД СОФМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Топ-Диагностика ООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2022-06-28   „Доставка на медицинска апаратура по 2 /две/ обособени позиции ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на описаната в техническите спецификации апаратура и всички нейни компоненти. Доставките включват медицинска апаратура за лечебната дейност на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, разделена на 2 /две/ обособени позиции: ОП№ 1 „Таванно окачена двойна операционна лампа -3 бр.“ ОП№2„Електрохидравлична Операционна маса -1бр.“ Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2022-06-20   Доставка на операционни лампи за нуждите на "МБАЛ - Хасково" АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на операционни лампи за нуждите на "МБАЛ - Хасково" АД". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на операционни лампи три броя до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното Медицинско оборудване; обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното Медицинско оборудване; гаранционна поддръжка на доставеното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2022-03-17   "Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МИ – МВР" (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е услуга. Предметът на възлагане на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е „Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МИ – МВР“, разделен на обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Интермедика Груп ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Медикъл Имейджинг Сървиз ООД
2022-03-08   Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив – част II (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонтни дейности на медицинска техника и оборудване в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, в самостоятелно обосoбени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и в прогнозните единични и общи цени за първоначално определения срок на договора от 12 м. в отделните самостоятелно обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката за първоналчалния срок от 12 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Медиком 2000 ООД Новимед Кардио ЕООД Пълмед АД С & Т България ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2021-11-19   Доставка на анестезиологичен апарат за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на анестезиологичен апарат за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на анестезиологичния апарат. Характеристиките на анестезиологичния апарат са подробно описани в Техническата спецификация от документацията. Предлагания анестезиологичен апарат трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2021-10-28   Доставка на респиратори за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на респиратори за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на два броя респиратора. Характеристиките на респираторите са подробно описани в Техническата спецификация от документацията. Предлаганите респиратори трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД
2021-10-22   Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на специализирана медицинска апаратура. Специализираната медицинска апаратура е разделена на обособени позиции: Обособена позиция 1 - Реанимационна маса за новородени Обособена позиция 2 - Апаратура за инхалаторна терапия, съвместима с респиратор Bellavista или еквивалентен Апаратурата е подробно описана в Техническата спецификация от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД
2021-09-10   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 24 обособени позиции. Възложителят изисква комплексно изпълнение на поръчката. Съобразно изискването, участниците участват общо за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която участват. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура се извършва съобразно техническите и технологични стандарти за дейността и включва следните дейности: -първоначален преглед на апаратурата и/или съоръженията за установяване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ЕТ КЛИМАТРОНИК - КРАСИМИР СЕМОВ ЕТ Янка Янкова Георгиева ИДСМ ООД Медиком 2000 ООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД ПАСОНАР - ГИНОВИ И СИЕ СД С & Т България ЕООД Сани Мед ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софтуерна компания ЕООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
2021-04-14   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за нов болничен корпус на „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД,... („Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД)
Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за нов болничен корпус на „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. В. Търново“. Обособени позиции: Предметът на обществената поръчка е разпределен в 8 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Универсални електрохирургични генератори“, — обособена позиция № 2 „Анестезиологични апарати“, — обособена позиция № 3 „Централа за сгъстен въздух и вакуум“, — обособена позиция № 4 „Операционни лампи“, — обособена позиция № 5 „Операционни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
Свързани търсения 🔍